2011

בין ארבעה קירות

ניהול אמנותי: עמוס חץ
הפקה: תמר סידי
תאורה: שחר ורכזון, נועה דרימר

ירושלים: 23–26.11 הקרנף
תל אביב: 30.11–2.12 סמינר הקיבוצים


תכנית א'

1. עמוס חץ - הברות ועיצורים ב'

כוריאוגרפיה וביצוע: עמוס חץ

2. רוני הלר – שיר ללא מילים

כוריאוגרפיה:רוני הלר, דגנית אלקיים

3. עין–יה כהן – מעגלים מסתחררים במרחק

כוריאוגרפיה: עין–יה כהן, קבוצה לריקוד עין-יה כהן


תכנית ב':

1. רוני הלר – יחסי אובייקט פרק ב': זולת–עצמי

כוריאוגרפיה וביצוע: רוני הלר

2. שרון הללי–אסא, שלומית פונדמינסקי (כוריאוגרפיה) – גומה

ביצוע: שרון הללי–אסא

3. אפרת וונסובר: רוך וקושי

כוריאוגרפיה וביצוע: אפרת וונסובר

4. חבלי לידה – שלי פלמון

כוריאוגרפיה וביצוע: שלי פלמון


תכנית ג':

רב-שיח: כיצד מתחיל הרקדן את יום עבודתו?

עמוס חץ, אמירה קדם, ברוך ברנר, דינה שמואלי, מיכל שחק