2010

מהי תנועה אחת?

ניהול אמנותי: עמוס חץ
מפיקה: תמר סידי
תאורה: שחר ורכזון

ירושלים 21-23.12 גלריה יפו 23
תל אביב 30.12-1.1 סטודיו נעה דר


תכנית א’

1. נועה אשכול – נושא ווריאציות

הקבוצה לריקוד קאמרי: רחלי נול-כהנא, רותי סלע, מור בשן, נוגה גורל, מרגלית אלמוג

2. עמוס חץ – מפה אישית

כוריאוגרפיה וביצוע: עמוס חץ

3. איבון ריינר – Trio A

שחזור: יערה כהן

ביצוע: יערה כהן, אפרת וונסובר


תכנית ב’

רב-שיח: מהי תנועה אחת?

אילת אלמגור, אילן גולני, ג'ון הריז, איל עפרון, מיכל שושני, תמר פלש


תכנית ג’

עמוס חץ - עיצורים ותנועות

כוריאוגרפיה וביצוע: עמוס חץ

מוזיקה: ג'ון קייג'