פסטיבל ריקודי חדר מתקיים זו השנה ה- 29 ברציפות בירושלים ובתל אביב. הפסטיבל שואף ליצור חווית תנועה אינטימית שבמרכזה רקדנים או אנסמבלים קטנים המופעים באולם בו אין חיץ בין במה לצופה. הריקודים כולם מנסים להחזיר את הבכורה לרקדן המחבר והמבצע, וכן לבדוק דרכי יצירה חדשות ושפות ריקוד אשר שמות דגש על יחס קרוב בין רוקדים וצופים.

תאריכי הפסטיבל: 20-30 דצמבר 2017.