רכישת כרטיסים

תכנית א' -

תיבה קטנה קטנה מאת שלי פלמון | כל עבודה שלי היא תיקון של העבודה הקודמת מאת אורי טורקניץ | וידאו - 'ריקוד עם'  'שכיבות וישיבות', חיבור עמוס חץ, ביצוע אורלי גוט, זהבה בורנובסקי, חומי איינבינדר

ירושלים 21/12

תל אביב-יפו 28/12


תכנית ב' -

בית מאת ענת דניאלי | ריקוד בחדרי חדרים יוצרים-מבצעים רן בן-דרור, דרור שובל, תמיר פרידריך, מתווה והדרכה עמוס חץ

ירושלים 22/12

תל אביב-יפו 29/12


תכנית ג' -

כשדיברנו על הכל שיתוף פעולה של ענת שמגר (תנועה) עם קיקי קרן הוס (סאונד) | מבואות ומבוכים מאת עמוס חץ

ירושלים 24/12

תל אביב-יפו 31/12