2014

בפסטיבל השנה אנחנו מבקשים להתבונן בריקודים הנוצרים כיום ולהציב ראי לזכרוננו דרך ריקודים שנוצרו בעבר. השיחזור, העיבוד והזיקה למורשת הם אתגר; המגמות החדשות בריקוד שהתפתחו מראשית המאה העשרים הביאו אתן סגנונות ומטענים רבים ומגוונים - כיצד כל אלו מוטבעים בנו?

בשנים האחרונות מתגבר העניין של יוצרי וחוקרי מחול להגיב לעשייה הענקית שהתחוללה עד כה, להעמיד את היצירה העכשווית בקשר עם הארכיון האישי והקולקטיבי - ולהתכתב איתם. גם אנחנו במסגרת הקאמרית של ריקודי חדר, מבקשים לבדוק את הקשרים השונים בין מה שהיה למה שעכשיו.