יש משהו שמטריד אותי מאתמול | אורי טורקניץ ורותם פרימר