מחשבות קודמות - ענת שמגר

ריקוד הוא מפה, מסמן תוכנית של מצב ודרך, מצע למימוש. איך מחשבה קודמת מונחת, מנחה, מניחה, מצטמצמת ומתמצתת בתנועה.

ענת שמגר מופיעה בריקודי סולו ובשיתופי פעולה עם אמנים אחרים משנת 1988. עובדת בסגל הפקולטה למחול באקדמיה בירושלים משנת 1991.