שתי וערב מס.1 - עמוס חץ

בריקוד הזה אני עוסק באפשרות להתנועע בכמה אברים בו זמנית, כאשר לכל אבר מסלול משלו, והמפגש בינהם במרחב יוצר צרופים בדומה להרמוניות במוסיקה רב קולית. בין החלקים הרב קוליים מופיעים רציטטיבים, בהם אבר אחד מצייר את מסלולו ואילו שאר חלקי הגוף משרתים אותו.

חיבור וביצוע: עמוס חץ

עמוס חץ, רקדן ומחבר ריקודים. מראשית 1970 הופיע עם אנסמבל "תנועות" אותו גם ניהל. בשנת 1989 יסד את פסטיבל ריקודי חדר בו הוא מטפח ריקוד קאמרי. הקים את החוג לתנועה ולכתב באקדמיה למוסיקה ולמחול בראשו עמד עד לפרישתו ב 2002. עמוס מלמד ומרצה תנועה וכתב-תנועה אשכול-וכמן והוא הופיע בפסטיבלים שונים בארץ וברחבי העולם. בשנת 1999 קיבל את פרס ירושלים לאומנות המחול וב-2013 קיבל את פרס מפעל הפיס על מפעל חיים.