חיות מחול - ריקודי חדר: מבט מבפנים ומרחוק

איריס לנה וילי נתיב מתארחות בפסטיבל ריקודי חדר 2023


שישי 22/12 בשעות 11:00-12:30 | סלון בן דוסא, רח׳ חנינא בן דוסא 22, יפו

ההשתתפות באירוע ללא תשלום ובהרשמה מראש באמצעות המייל: [email protected]


ריקודי חדר: מבט מבפנים ומרחוק


החיות ישוחחו עם עמוס חץ, ענת שמגר, ליאור אביצור, משה שכטר אבשלום, זהר  פרנק ודיאנה שואף, על מקומו של הפסטיבל בשדה המחול, אופיו המיוחד, מקומיות ובינלאומיות, מגמות היסטוריות, והאפשרות להניח גופי ידע שונים יחד או זה צד זה.

חיות מחול הוא פודקאסט על מחול עכשווי בישראל המתבונן בשדה המחול הישראלי העכשווי על כל מורכבותו, תוך התייחסות להקשרים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים מקומיים ולזיקות שלו למחול הבינלאומי.