פרויקט הנסיגה הפנימית – אהוד דרש

מאת ובבצוע: אהוד דרש

עבודה כוריאוגרפית המציעה פרקטיקה של נסיגה שבה האובייקטים הנבנים ע"י הסובייקט חושפים את גבולותיו. בצורה מעשית, "פרויקט הנסיגה הפנימית" מורכב מסדרת פעולות של הנחה, פיזור, החתמה ואיסוף; המאתגרות, כל אחת בצורתה, את הביצוע שלהן. בצורה קצת יותר מעשית, היא מתעסקת בניסיון לשלוט ברצון לשליטה. תכלס, היא מתעסקת בהתמכרות.

אהוד דרש, בן 33, יליד ירושלים. התחיל לחקור תנועה בשנת 2000. היה בגעתון, ועשה תואר ראשון באוניברסיטה לאומנויות של ברלין (HZT). רקד, כיראגרף ולימד באירופה עד שנת 2012. עכשיו לומד להיות מטפל בתנועה בסמינר הקיבוצים.