4.33 - עמוס חץ

מאת ובבצוע: עמוס חץ

שלושת הריקודים האלה הם חיבורים בתנועה. על אף שתשומת ליבי נתונה לתפקיד שונה בכל ריקוד. אני מתבונן בתנועותיי על הבלתי צפוי שבהן.

סימון

בתחילה אני מסמן את הריקוד, אחר כך מבצע אותו פעמיים במהירויות שונות. שלשת החלקים מכבדים את חלוקת הזמן של ג'ון קייג'.

דואט- מחווה לדניס סילק

מקשיב לגופי, מבצע את תפקידי, מזיז את הכסא ומתבונן במסלולי התנועה, וחווה את היחסים ביני לבין הכסא.

התרחבות

סידרה עיקשת של הצבעת הגוף לכיוונים אל הכסא וחוצה ממנו. בפעם הראשונה אני סובב את הכסא עם כיוון השעון, בפעם השנייה אני חוזר על אותם כיוונים אך המסלולים משתנים בשל הסיבוב הנגדי.

עמוס חץ הוא רקדן ומחבר ריקודים. מראשית 1970 הופיע עם אנסמבל "תנועות" אותו גם ניהל. בשנת 1989 יסד את פסטיבל ריקודי חדר בו הוא מטפח ריקוד קאמרי. הקים את החוג לתנועה ולכתב באקדמיה למוסיקה ולמחול בראשו עמד עד לפרישתו ב 2002. עמוס מלמד ומרצה תנועה וכתב-תנועה אשכול-וכמן והוא הופיע בפסטיבלים שונים בארץ וברחבי העולם. בשנת 1999 קיבל את פרס ירושלים לאומנות המחול וב-2013 קיבל את פרס מפעל הפיס על מפעל חיים.