נקודות ציון | חיבור וביצוע: עמוס חץ

חיבור ריקוד בא ממקום בלתי ידוע כדימוי מעורפל. אני משתמש  בנסיוני להגשים את הדימוי בריקוד שיפיח בו רוח חיים. 

זהו דושיח בין הדימויים לאברי גופי, לתנועתם ומצבם במרחב.  תוך הקשבה למשך הזמן - למהירות או האטה, לשהיה במצב, או  לזרימת התנועה. 

תהליך יצירת המהלכים לובש צורה תוך כתיבתם בכתב התנועה אשכול-וכמן. כך מתגלה הגוף במרחב, ומתרחשת ההטמעה בין הדימוי לבין הגוף.

צפייה בריקוד גם היא באה ממקום בלתי ידוע, אך מבקשת התבוננות. התבוננות היא הקשבה פנימה לדמיון, והחוצה, למתרחש, ולדימויים החולפים.

ברגעי חסד תתרחש ההטמעה, לצופה ולרוקד כאחת.